• fb icon sml
  • twitter icon sml
  • linkedin

tłumaczenia

annecto - sieć ludzi, która jest niezależnym, niedochodowym stowarzyszeniem społecznym, które ma na celu zwiększenie możliwości i wyborów w środowisku dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz ich opiekunów.

Wierzymy w społeczność, w której wszyscy ludzie mogą uczestniczyć w dowolny sposób.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, jak annecto może ci pomoc, skontaktuj się z ich najbliższym biurem i poproś o pomoc tłumacza.