• fb icon sml
  • twitter icon sml
  • linkedin

traduzzjoni

annecto - ћidma ta’ nies flimkien

f’ assoċjazzjoni komunitarja indipendenti u mhux gћall-profitt li timmira li żżid l-opportunitajiet u l-gћażliet fil-komunità gћal nies b’ diżabbiltà, gћall-anzjani u gћal dawk li jduru b’xi ћadd.

Aћna nemmnu f’ komunità fejn in-nies kollha jistgћu jagћżlu li jipparteċipaw bil-mod li jridu.